Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus
Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus

Uppbyggnad av 4st nya bjälklag i ljusschakt på Folkets Hus


Nya bjälklag på ca 50m2 per plan för utökad kontorsyta på 3 våningar, det fjärde bjälklaget är avsett för nytt fläktrum.

Smideskonstruktionen lyftes ned genom yttertaket för att sedan riktas upp för vidare montage.

Undertaken är försedda med skärmar som ger ett intryck av takfönster.


Utfört år 2014