OM OSS

BAKGRUND

Efter 25 år i byggbranschen som anställda valde vi att fortsätta i egen regi och startade upp RO Byggteknik AB. Vårt mål är att arbeta med mindre och medelstora byggentreprenader och med tyngden på kundfokus, kvalitet och förtroende. Våra kunder skall känna att vi ägnar dom full omsorg och att vi levererar rätt kvalitet i rätt tid. På så sätt kan vi bygga ett långsiktigt förtroende. Genom åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät och vi kan ombesörja de flesta typer av arbeten inom byggsektorn. Samordning är vår styrka, vilket är en viktig del när många olika yrkeskategorier skall synkroniseras för att uppnå ett gemensamt resultat. Vi är vana att arbeta med kvalitets- och miljöstyrning och har erforderlig utbildning för byggarbetsmiljösamordning BAS-P resp. BAS-U. Arbetsmiljön ser vi som en viktig del för att alla inblandade i ett projekt skall kunna utföra sitt arbete på ett säkert och arbetsmiljömässigt hållbart sätt.

RO Byggteknik AB startades år 2011 av Per Olsson och Patrik Rylén. Vi vill bygga en företagskultur där fokus alltid ligger på produktionen, våra kunder och deras byggprojekt. Verksamheten inriktas mot offentliga beställare, bostadsrättsföreningar, industri och privata fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Vi erbjuder samma kvalitéer som det stora byggföretaget när det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring med det lilla företagets korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav. I första hand verkar vi i Göteborg med omnejd. Målsättningen är att bygga kostnadseffektivt och samtidigt vara en flexibel och anpassningsbar byggentreprenör med förmågan att ställa om mellan stora och små projekt samt olika samarbets- och entreprenadformer så att vi alltid är rätt val för våra kunder. Med detta tror vi att vi är ett intressant alternativ till de traditionella byggföretagen. Vi ser fram emot ett samarbete och att få chansen att visa vad vi kan.

VISION