Plåtslagaregatan 5 – Lindholmen
Plåtslagaregatan 5 – Lindholmen
Plåtslagaregatan 5 – Lindholmen
Plåtslagaregatan 5 – Lindholmen

Plåtslagaregatan 5 – Lindholmen


Byte fasadbeklädnad samt tilläggsisolering, utflyttning av fönster som även kompletterats med spröjs.

Nya profilerade fönsteromfattningar och solbänk, målning tak mm.

Byggnaden ingår i ett riksintresse för kulturmiljön och är upptagen i kommunens bevarandeplan.


Utfört år 2014