Nordstan
Nordstan
Nordstan
Nordstan
Nordstan
Nordstan

Nordstan


Rivning av befintligt fasadparti. Ny fasad av isolerglas med vågform samt rostfritt smide.
Nya dörrpartier och ridåvärmare. Kulörstyrd LED-belysning i hela glaspartiet.
Arbetet utfördes utan att stänga av gångstråket, dock utfördes de tyngsta momenten nattetid.
Utfört år 2019