Jernhusen
Jernhusen
Jernhusen
Jernhusen

Jernhusen


Ihopbyggnad av tvätthall och verkstadshall för tåg. Smidesstomme samt Parocelement i ytterväggar.
Utfört år 2018