Jernhusen - Fjällbo
Jernhusen - Fjällbo
Jernhusen - Fjällbo
Jernhusen - Fjällbo
Jernhusen - Fjällbo
Jernhusen - Fjällbo

Jernhusen - Fjällbo


Ändrad planlösning samt ombyggnad av bef glaspartier av järn.
Målningsbehandling väggar samt nya golv.
Utfört år 2019