Fortifikationsverket - Utbyggnad förråd
IMG_8355
IMG_8358
IMG_8341

Fortifikationsverket - Utbyggnad förråd


Utbyggnad av kallförråd vid skjutbana i Uddevalla.


Utfört år 2020