Café Jernet, Folkets Hus Göteborg
Café Jernet, Folkets Hus Göteborg
Café Jernet, Folkets Hus Göteborg
Café Jernet, Folkets Hus Göteborg
Café Jernet, Folkets Hus Göteborg
Café Jernet, Folkets Hus Göteborg

Café Jernet, Folkets Hus Göteborg


Ombyggnad av tidigare reception till café.Utfört i etapper år 2016-2017