Fjärde BF Bohus
Fjärde BF Bohus
Fjärde BF Bohus
Fjärde BF Bohus
Fjärde BF Bohus

Fjärde BF Bohus


Renovering yttertak med ny taksäkerhet och byte av all plåtbeslagning. Omfogning och renovering kanaler i samtliga skorstenar. 1500 m2 takyta.Utfört år 2016