Brf Floran i Kungälv
Brf Floran i Kungälv
Brf Floran i Kungälv
Brf Floran i Kungälv
Brf Floran i Kungälv
Brf Floran i Kungälv
Brf Floran i Kungälv

Brf Floran i Kungälv


Rivning bef fasadbeklädnad typ Marmoroc på 3st punkthus, nya fasadskivor Steni Colour komplett med ny plåtbeslagning.
Nya källardörrar och skärmtak samt ekpaneler vid entréer. Ombyggnad uteplatser för lägenheter i markplan.
Utfört år 2018