Brf Björkekärr - Träringen 55
Brf Björkekärr - Träringen 55
Brf Björkekärr - Träringen 55
Brf Björkekärr - Träringen 55
Brf Björkekärr - Träringen 55
Brf Björkekärr - Träringen 55
Brf Björkekärr - Träringen 55

Brf Björkekärr - Träringen 55


Ombyggnad av lokal till lägenhet.
Utfört år 2017