RO BYGGTEKNIK AB

KUNDFOKUS, KVALITET & FÖRTROENDE

Plåtslagaregatan 5 – Lindholmen

 

Byte fasadbeklädnad samt tilläggsisolering, utflyttning av fönster som även kompletterats med spröjs.

Nya profilerade fönsteromfattningar och solbänk, målning tak mm.

Byggnaden ingår i ett riksintresse för kulturmiljön och är upptagen i kommunens bevarandeplan.

 

Utfört år 2014.

© Copyright RObyggteknik AB. All Rights Reserved.