RO BYGGTEKNIK AB

KUNDFOKUS, KVALITET & FÖRTROENDE

Fjärde BF Bohus

 

Renovering yttertak med ny taksäkerhet och byte av all plåtbeslagning. Omfogning och renovering kanaler i samtliga skorstenar. 1500 m2 takyta.

 

Utfört år 2016.

© Copyright RObyggteknik AB. All Rights Reserved.