RO BYGGTEKNIK AB

KUNDFOKUS, KVALITET & FÖRTROENDE

Efter 25 år i byggbranschen som anställda valde vi att fortsätta i egen regi och startade upp RO Byggteknik AB. Vårt mål är att arbeta med mindre och medelstora byggentreprenader och med tyngden på kundfokus, kvalitet och förtroende. Våra kunder skall känna att vi ägnar dom full omsorg och att vi levererar rätt kvalitet i rätt tid. På så sätt kan vi bygga ett långsiktigt förtroende. Genom åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät och vi kan ombesörja de flesta typer av arbeten inom byggsektorn. Samordning är vår styrka, vilket är en viktig del när många olika yrkeskategorier skall synkroniseras för att uppnå ett gemensamt resultat. Vi är vana att arbeta med kvalitets- och miljöstyrning och har erforderlig utbildning för byggarbetsmiljösamordning BAS-P resp. BAS-U. Arbetsmiljön ser vi som en viktig del för att alla inblandade i ett projekt skall kunna utföra sitt arbete på ett säkert och arbetsmiljömässigt hållbart sätt.

© Copyright RObyggteknik AB. All Rights Reserved.