RO BYGGTEKNIK AB

KUNDFOKUS, KVALITET & FÖRTROENDE

RO Byggteknik AB startades år 2011 av Per Olsson och Patrik Rylén. Vi vill bygga en företagskultur där fokus alltid ligger på produktionen, våra kunder och deras byggprojekt. Verksamheten inriktas mot offentliga beställare, bostadsrättsföreningar, industri och privata fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Vi erbjuder samma kvalitéer som det stora byggföretaget när det gäller professionalism, leveranssäkerhet, kvalitets- och miljösäkring med det lilla företagets korta beslutsvägar, engagemang, lyhördhet och omsorg om kundens önskemål och krav. I första hand kommer vi att verka i Göteborg med omnejd. Målsättningen är att bygga kostnadseffektivt och samtidigt vara en flexibel och anpassningsbar byggentreprenör med förmågan att ställa om mellan stora och små projekt samt olika samarbets- och entreprenadformer så att vi alltid är rätt val för våra kunder. Med detta tror vi att vi är ett intressant alternativ till de traditionella byggföretagen. Vi ser fram emot ett samarbete och att få chansen att visa vad vi kan.

© Copyright RObyggteknik AB. All Rights Reserved.